☎ (+421) 2 210 286 48

Vývoj

Vývoj aplikácie a (alebo) hardware

Pre potreby našich klientov sme vyvinuli jednoduchý pokladničný systém CartPro a FMCartPro so základnou pokladničnou funkčnosťou pre potreby širokej škály zákazníkov. V spojení s fiskálnou tlačiarňou predstavuje optimálne riešenie pre maloobchodné predajne. Okrem pokladničného modulu obsahuje aj jednoduchý skladový a fakturačný systém. Umožňuje vedenie neobmedzeného množstva položiek, podporuje niekoľko cenových hladín, rôzny systém zliav a analýz predaja.
Každý projekt zahŕňa vstupné analýzy požiadaviek klienta, údajov a procesov. Na základe analýzy navrhneme systém, ktorý sa následne testuje a upravuje podľa pripomienok od koncových používateľov. Aplikácia na zakázku je pre klienta výhodná, plne odráža potreby zaužívaných procesov, je používateľsky jednoduchá a súčasne dokáže spolupracovať s inými informačnými systémami a aplikáciami, ktoré klient už využíva.

V prípade záujmu o túto službu, o viac informácií či konzultáciu nás neváhajte kontaktovať.