☎ (+421) 2 210 286 48

Outsourcing IT služieb

Pre našich klientov ponúkame moderný spôsob správy informačných systémov a technológií. Outsourcing IT rieši efektívne riadenie a využívanie prostriedkov informačných systémov. Outsourcing IT umožňuje rozumné využívanie finančných zdrojov na implementáciu a starostlivosť o IT.
Ponúkame modulárne portfólio služieb, z ktorých je možné poskytnúť zákazníkovi model outsourcingu podľa jeho potrieb a predstáv. Služba outsourcingu IT zahŕňa:
  • Začína logistickým procesom analýzy potrieb, dodávky zariadenia, pokračuje jeho inštaláciou, konfiguráciou, podporou pri používaní a končí sa ekologickou likvidáciou.
  • Služby technickej podpory infraštruktúry na základe zmluvného vzťahu. Služby sú dodávané na základe nahlásených požiadaviek v prípade poruchy, prípadne preventívne.
  • Služby programovej a aplikačnej podpory v prípade poruchy, údržby softvérového vybavenia, updatov, upgradov, licencií, vrátane telefonickej podpory.
  • Podpora systémov bez nutnosti zásahu v mieste zákazníka, zahŕňajúca pravidelné kontroly systémov, ich logových súborov a proaktívnu reakciu na kritické situácie.
  • Monitorovanie a riešenie problémov s výpočtovou technikou. Sledovanie a riešenie požiadaviek na dosiahnutie požadovanej spokojnosti klienta.
  • Komplexná starostlivosť o informačné technológie vrátane návrhu, optimalizácie a implementácie podľa potrieb zákazníka.

V prípade záujmu o túto službu, o viac informácií či konzultáciu nás neváhajte kontaktovať.