☎ (+421) 2 210 286 48

Android

SW pre platformu Android

Každý projekt zahŕňa vstupné analýzy požiadaviek klienta, údajov a procesov. Na základe analýzy navrhneme systém, ktorý sa následne testuje a upravuje podľa pripomienok od koncových používateľov. Aplikácia na zakázku je pre klienta výhodná, plne odráža potreby zaužívaných procesov, je používateľsky jednoduchá a súčasne dokáže spolupracovať s inými informačnými systémami a aplikáciami, ktoré klient už využíva.

V prípade záujmu o túto službu, o viac informácií či konzultáciu nás neváhajte kontaktovať.