☎ (+421) 2 210 286 48, (+421) 904 911 666; (+421) 47 300 45 30

Služby

Služby

Pre Vaše fiskálne tlačiarne FT4000 od firmy VAROS zabezpečujeme technickú podporu, ktorá zahŕňa:
  • Odbornú inštaláciu
  • Zaškolenie obsluhy
  • Profesionálne poradenstvo
  • Záručný aj pozáručný servis
  • Pravidelnú údržbu v zmysle zákona
Všetky tieto služby Vám poskytneme ako registrovaná servisná organizácia v zozname DÚ.
Pre našich klientov ponúkame moderný spôsob správy informačných systémov a technológií. Outsourcing IT rieši efektívne riadenie a využívanie prostriedkov informačných systémov. Outsourcing IT umožňuje rozumné využívanie finančných zdrojov na implementáciu a starostlivosť o IT.
Ponúkame modulárne portfólio služieb, z ktorých je možné poskytnúť zákazníkovi model outsourcingu podľa jeho potrieb a predstáv. Služba outsourcingu IT zahŕňa:

Stránky